TESTLAR

V sinf ona tilidan  test savollari I  V chorak

1-variant

 1. Ko’chma ma’noli so’zlar qo’llqnilgan qatorni toping:
 2. A) Navro’z har bir qalbga yasharish,shukronalik va quvonch baxsh etadi.
 3. B) Bayramlar qadmiy davrlardan boshlabinson hayotining tarkibiy qismiga aylangan.
 4. C) Dunyoda oqilona so’z va yaxshi nomdan boshqagi unutiladi.
 5. D) Po’lat ishning ko’zini biladigan yigit.

2 . Qaysi qatorda ma’nodosh so’zlar qai;llanilgan?

 1. A) Zarar,hunarmand, kasbdosh; B) Orasta,pokiza, toza;
 2. C) Bino, koshona, xona; D) Gullar, mevalar.

3 . G’anim so’zining zid ma’noli juftini toping;

 1. A) To’g’ri; B) Yov; C) Do’st;                   D) yaxshi.

4 . Shakldosh so’zlar berilgan qatorni toping;

 1. A) G’ayrat, chaqqon; B) Aqlli, dono;C) Baxt,saodat, xurram;  D) Ot, o’t, chaqmoq.

5 . Qaysi qatorda paronim so’zlar qo’llanilgan?

 1. A) Nozik, nafis, ixcham; B) Go’zal,chiroyli,istarali;
 2. C) Katta,ulkan, bahaybat; D) Amr, amir.

6 . Ibora qo’llanilgan gap qatorini toping:

 1. A) Adab-aql va imonning chirog’I,obro’-e’tibor sarn\moyasidir;
 2. B) Akbarjonning tepa sochi tikka bo’ldi;
 3. C) Deydilarki,kungaboqar umr bo’yi kunga boqar; D) O’tkir zrhnli bola.

7 . Tilshunoslikning  leksikologiya bo’limida nimalar o’rganiladi?

 1. A) So’z va so’z ma’nolari; B) Tilning tovush tizimi;
 2. C) Gap; D) So’z birikmalari.

8 . Nuqtalar o’rniga mos keladigan so’zlarni tanlang: Inson…………faqat………bo’lishni o’zi….qiladi.

 1. A) Bilan,dilkash, o’zlik; B) Uchun,aqlli, kamlik;
 2. C) Kabi,tadbirkor,yetarli; D) Haqida, yetuk, ma’lum.

9 . Tasviriy ifoda berilgan qatorni toping:

 1. A) Belni belbog’lamoq; B) G’azal mulkining sultoni;
 2. C) Daftarga yozmoq; D) A va C javoblar to’g’ri.
 3. Olinma so’zlar berilgan qatorni toping:
 4. A) Samo lochini; B) Ko’kka ko’tarmoq;C) Internet, broker,birja; D) kasr, musbar, manfiy.
 5. Eskirgan so’zlar berilgan qatorni toping:
 6. A) Radio,televizor, kollej; B) Yog’ tushsa yalaguday;
 7. C) O’t, yoz, kul; D) Yuzboshi, mingboshi, qozi.

12 . Uyadosh so’zlar berilgan qatorni toping:

 1. A) Olma, nok, behi,oy; B) Kitob,yulduz, ruchka; C) Oila,aka,kitob;    D) Quyosh,yer,osmon.

13 . Bir ma’noli so’zlar berilgan qatorni toping:

 1. A) Mirzacho’l, o’n, Buxoro; B) Cho’qqi,ot,savol;C) Bog’,kumush, og’iz;D) tish,tosh, tinch.
 2. Ilmiy atamalar to’g’ri berilgan qatorni toping:
 3. A) Suvamoq, arra, ipakchilik; B) Arxeologiya,etnografiya,antropologiya;
 4. C) Xat boshi, ish boshi; D) Do’st,o’rtoq,birodar.

15 . Lug’atlarda so’zlar qanday tartibda joylashadi?

 1. A) O’zakka qarab; B) Faollik darajasiga qarab; C) Alifbo tartibida; D) Qo’shimchalariga qarab.

16 . Iboralarga misol keltiring:________________.

17 . Shevaga misol keltiring:________________.

18 . Ilmiy atamalarga misol keltiring:____________

19 . Kasbiy atamalarga misol keltiring:___________

20 . Olinma so’zlarga misol keltiring:____________